Cov nyiaj ua se txoj cai

Kuv tsis lees txais cov nyiaj rov qab ntawm cov khoom siv hluav taws xob, cov nplhaib, rub tawm lossis lwm yam khoom hauv peb lub khw 

 

Peb tsis muaj lub luag haujlwm rau kev txiav txim ntawm lub nplhaib tsis raug. Peb muaj ib rooj ntawm conversion ntawm no
Hu rau kuv hauv 14 hnub tom qab xa khoom rau kev hloov pauv
Xa cov khoom hauv 30 hnub tom qab yug
Kuv tsis txais kev tshem tawm
Tsis txhob yig tau hu rau kuv yog tias koj muaj teeb meem nrog koj daim ntawv txib.

Cov khoom nram qab no tuaj yeem tsis pauv lossis xa rov qab
Vim yog cov xwm txheej ntawm cov khoom no, tshwj tsis yog lawv tuaj txog los yog puas, kuv tsis txais cov ntawv rov qab los ntawm:
Kev cai txiav txim
Cov khoom tsis zoo (xws li khoom noj los yog paj)
Cov luam tawm
Cov ntaub ntawv sib tw (rau kev noj qab haus huv / kev tu cev)