Taug qab koj daim ntawv xaj

Yog tias koj qhov kev txiav txim xa tawm koj yuav tau txais qhov txuas los ntawm email thiab koj tuaj yeem nrhiav nws hauv koj khw khw muab nyiaj.

Sai li sai tau qhov kev txiav txim tau xa tawm koj yuav tau txais cov xov tooj soj qab los ntawm email, sms lossis whatsapp. Koj tuaj yeem taug tus npawb no ntawm qhov txuas no: Taug qab kuv kev txiav txim

Yog tias koj muaj teeb meem pom nws, hu rau peb ntawm: Nco ntsoov tias koj daim ntawv xaj nº ntawm tes lossis peb pab tsis tau koj.