Yuav ua li cas rau npe rau qhov sib txawv modules ntawm Terra Incognita


  • Pib ntawm kev taug kev mus rau tus tswv ntawm kev kos duab arcane nrog rau Terra Incognita Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Khawv koob. Phau ntawv qhia no yuav pab koj nkag siab cov kev kawm ua ntu zus rau kev ua tiav cov txuj ci hauv kev ua khawv koob. Txawm hais tias koj yog ib tug novice los yog ib tug kws kho mob raws caij nyoog, muaj ib txwm ib yam dab tsi tshiab los tshawb.

    Nws Ua Haujlwm Li Cas?

    nyeem ntxiv ntawm no txog qhov sib txawv modules thiab cov txheej txheem sau npe:

     Thov ID nkag mus teb lub ncauj lus no!